Kadra

Arkadiusz Sajnok

Arkadiusz Sajnok

Trener klasy I Strzelectwa Sportowego PZSS, instruktor strzelectwa bojowego, Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy I PZSS Arkadiusz Sajnok były zawodnik, obecnie trener, całe życie związany ze sportem. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu /studia trenerskie/, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach /Edukacja dla Bezpeczeństwa i Przysposobienia Obronnego/, Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach /Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Ochroną Środowiska/. Starszy wykładowca na kierunku Administracja Systemami Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona, Ochrona Granic Państwa, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wykładowca w Szkołe Detektywów i Pracowników Ochrony Fizycznej, instruktor wyszkolenia strzeleckiego na kursach Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, jak również Służby Ochrony Lotniska. 1997 – instruktor strzelectwa sportowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 2001 – trener klasy II strzelectwa sportowego AWF Wrocław, 2002 – trener klasy II pływania AWF Warszawa 2008 – trener klasy I strzelectwa sportowego – Centralny Ośrodek Sportu – Warszawa.

Adam Morawski

Trener klasy II Strzelectwa Sportowego PZSS, Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy państwowej PZSS, instruktor i 
sędzia strzelectwa myśliwskiego Adam Morawski trener strzelectwa sportowego, absolwent Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, podinspektor Policji. Starszy wykładowca Zakładu Interwencji 
Policyjnych Centrum Szkolenia Policji, obecnie zajmujący sie na co dzień 
szkoleniem taktyczno strzeleckim funkcjonariuszy, współpracował z: 
Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach, Wyższą Szkołą Pedagogiki 
Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie, Oddziałem Specjalnym 
Żandarmerii Wojskowej szkoląc kolejne grupy żandarmów do zadań poza 
granicą RP, autor i jeden z realizatorów programu szkolenia strzelecko 
instruktorskiego służb specjalnych RP, autor opinii biegłego w zakresie 
użycia środków przymusu bezpośredniego. Delegat 
techniczny na zawody organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego 
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, aktywny myśliwy, instruktor i 
sędzia strzelectwa myśliwskiego.

Adam Morawski
Rafał Patyk

Rafał Patyk

Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego, Prowadzący Strzelanie, były zawodnik IPSC. Od 1991 roku pracuje w Fabryce Broni jako strzelec fabryczny, specjalizuje się w strzelaniach długodystansowych.

Klub Sportowy Akademia Strzelecka Ragun
Lotnicza 111 A
26-660 Piastów
Polska