Kadra

Arkadiusz Sajnok

Arkadiusz Sajnok

Trener klasy I Strzelectwa Sportowego PZSS, instruktor strzelectwa bojowego, Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy I PZSS Arkadiusz Sajnok były zawodnik, obecnie trener, całe życie związany ze sportem. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu /studia trenerskie/, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach /Edukacja dla Bezpeczeństwa i Przysposobienia Obronnego/, Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach /Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Ochroną Środowiska/. Starszy wykładowca na kierunku Administracja Systemami Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona, Ochrona Granic Państwa, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wykładowca w Szkołe Detektywów i Pracowników Ochrony Fizycznej, instruktor wyszkolenia strzeleckiego na kursach Pracownik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, jak również Służby Ochrony Lotniska. 1997 – instruktor strzelectwa sportowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 2001 – trener klasy II strzelectwa sportowego AWF Wrocław, 2002 – trener klasy II pływania AWF Warszawa 2008 – trener klasy I strzelectwa sportowego – Centralny Ośrodek Sportu – Warszawa.

Klub Sportowy Akademia Strzelecka Ragun
Lotnicza 111 A
26-660 Piastów
Polska